23.5 C
Tirana
HomeDioqezat

Arkidioqeza Metropolitane Tiranë – Durrës

Arkidioqeza Metropolitane Shkodër – Pult

Administratura Apostolike e Jugut të Shqipërisë

Dioqeza Sapë

Dioqeza Lezhë

Dioqeza Rrëshen